yeme bozuklukları

Beslenme Ve Yeme Bozuklukları

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Literatüre baktığımızda beslenme ve yeme bozukluğu geniş bir yer tutmaktadır. Aslında bu durum düşünüldüğünde pek de şaşırtıcı değildir, çünkü yemek yemek insanın hayatta kalmasını sağlayan bir faktördür. Bu eylemdeki mekanizmanın bozulması, kişinin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine…

Ergenlikte Beden İmgesi ve Yeme Bozuklukları

Ergenlik bedende bir dizi değişikliğin gerçekleştiği, duygusal dalgalanmaların yaşandığı çocuklukla yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemidir. Nispeten daha sakin olan çocukluk döneminden farklı olarak birey bu dönemde kimlik arayışına girer, yaşıtlarıyla ve karşı cinsle daha yakın ilişkiler kurar, cinsel ve sosyal…

Ergenlikte Beden İmgesi: Kendimle sorunum ne?

Yaşadığımız bu hayatta geçirdiğimiz gün sayısı değiştikçe biz de değişiyoruz. Bazen gelişiyoruz, bazen de geriliyoruz. Ergenlik, her açıdan aslında tam olarak gelişmeye hazır olduğumuz bir dönemken yolu hep engebelerle dolu. Hatta bir benzetme yapacak olsam ergenliği zorlu bir oyunun geçmesi…

Yeme Bozuklukları: Yordayıcıları ve Tedavisi

Yeme bozuklukları tüm toplumlarda sık görülen, genellikle erken ergenlik döneminde başlayan ve erişkin dönemde de süren, uzun süreli tedavi gerektiren, ölüm oranları yüksek (%10-15) psikiyatrik bozukluklardandır (Altınyazar ve Maner, 2014). Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayımsal El Kitabı – 5 (DSM-5)…

Yeme Bozuklukları ve Aile Yapısı

Birçok fiziksel belirtinin ortaya çıkmasına sebep olabilen, iyileşme ve hastanın sıkıntılarını gidermesi güç, yeniden kendini gösterme riski yüksek, psikiyatrik bozukluklar arasında ölüm oranı fazla olan yeme bozukluklarının temelinde biyolojik açıdan genetik yük ve başta beyinde bulunan yeme ile ilgili açlık-tokluk…