Şeyma Fidan

Şeyma Fidan

Makale Arşivi #3

Makale Arşivi Fetişizm 1- Sertralin ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Olan Bir Prebubertal Transvestik Fetişizm Vak’ası   Özet: Transvestik fetişizm cinsel uyarılmayı sağlamak amacı ile karşıt giyinmedir. Bu vak’a sunumunda yenileyici bir biçimde annesinin iç çamaşırlarını giyme düşüncesi ve dürtüsü…

Makale Arşivi #2

Makale Arşivi Ergenlik 1- 15-18 Yaş Arası Ergenlerde Beden İmgesi İle Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Aracı Etkisinin İncelenmesi   Özet: Sonuç olarak bu araştırmada kişilik özellikleri, sosyal kaygı ve beden imgesi arasında anlamlı düzeyde karşılıklı bir ilişki olduğu…

Yoga gerçekten iyi hissettirir mi?: Yoga ve benlik saygısı

Namaste! Bu yazımda size yoganın zihnimize, benliğimize olan etkileriyle ilgili bilimsel bulgulardan bahsetmek istiyorum. Hindistan’da ortaya çıkan, köklü bir geçmişi olan yoga, hastalıkların tedavisi, zihin ve bedenin buluşturulup disipline edilmesini vs. amaçlayan bir felsefi sistem ve meditasyon türüdür. Yıllar geçtikçe…

Makale Arşivi #1

Kişiler Arası Çekicilik   1- Kişilerarası Çekicilik Ölçeği: Geçerlik Güvenirlik Çalışması   Özet: Bu araştırmanın amacı Kişilerarası Çekicilik Ölçeğini geliştirmek ve geçerlik, güvenirlik analizlerini yapmaktır. Araştırmanın örneklemini, Sakarya Üniversitesinde öğrenim gören 1145 üniversite öğrencisi oluşturmaktadır. Yapılan faktör analizi sonucunda toplam…