Betül Yılmaz

Betül Yılmaz

Beliren Yetişkinlik: Kendimi Adlandıramıyorum!

Evlilik ve benzeri ‘hayata atılmayı’ içeren olayları duyduğunuzda ‘hayır buna hazır değilim!’ deyip koşarak uzaklaşmak istiyor, aynı zamanda da artık bir ergen olmadığınızı biliyorsanız; tebrikler! Siz bir beliren yetişkinsiniz! Ne mi bu beliren yetişkinlik? Kısaca ne ergen ne yetişkin olduğumuz;…

Psikoloji Tarihinde Bir Klasik: Asch’in Uyma Deneyi

Bireyin davranış veya inançlarını diğerlerine göre değiştirmesi olarak tanımlanan uyma (Sakallı, 2001, para. 32), toplumla etkileşimde olduğumuz sürece gösterilmesi kaçınılmaz bir davranıştır. Sipariş edeceğimiz yiyecekten tutun gitmeyi planladığımız üniversite dahi uyma davranışlarımızdan etkilenebilir. Bu davranışları bazen çıkıntılık yapmamak için, bazen…

Bir İnsan Kadar Zeki: Kluge Hans

Sizce sıradan zekaya sahip bir at, dört işlem, karekök hesaplama, gün ve saat bildirme, notaları ve renkleri ayırt etme, harfleri tanıma, sayma, nesnelerin yerini gösterme gibi işlemleri yerine getirebilir mi? Cevap: Evet! 1891 yılında emekli matematik öğretmeni Wilhelm von Osten,…

Altı Üstü Aşk!

Sosyal bir varlık olan insan için diğer insanlarla etkileşim halinde olmak ve onlardan kabul görmek hayati bir öneme sahiptir. Hayattaki mutluluğu, kurduğu ilişkilere bağlıdır (Abayhan, 2021). Öte yandan insan için neslin devamını sağlayabilmenin önemini de göz önüne aldığımızda, aşk denen…