fetişizm

Makale Arşivi #3

Makale Arşivi Fetişizm 1- Sertralin ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Olan Bir Prebubertal Transvestik Fetişizm Vak’ası   Özet: Transvestik fetişizm cinsel uyarılmayı sağlamak amacı ile karşıt giyinmedir. Bu vak’a sunumunda yenileyici bir biçimde annesinin iç çamaşırlarını giyme düşüncesi ve dürtüsü…

Fetişizm ve Fetiş Çeşitleri

  Öncelikle Fetişizm dediğimiz kavram, cansız bir nesnenin veya bir vücudun bazı organlarınının (tamamiyle cinsel organ olmak zorunda değildir) kişi için tahrik edici olarak algılanmasıdır. Fetiş dediğimiz kavram ise, bu bahsettiğimiz fetişizm kavramına duyulan sapkınlıktır. Ayrıca Fetişizm, DSM (Diagnostic and…

Bir Parafili Türü: Transvestik Fetişizm

Temel olarak parafililer, bir kişinin cinsel açıdan uyarılabilmesi için, alışılmadık nesneler, eylemler ya da durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi ve davranışlara gereksinim duymasıyla ortaya çıkan bozukluklardır (İncesu, 2004). Parafililerin genellikle ergenlik döneminde başladığı bilinirken, yüzde olarak bakıldığında…