zihinsel yaş

IQ ve EQ Farkı

Geçmişten bugüne kadar zeka terimini tanımlamak için yüzlerce kuram ortaya atılmıştır. Bu kuramların bazıları dikkate alınmasa da, bazı kuramlar bilim dünyasında büyük yankı uyandırmıştır. Ancak bilim insanları tarafından, zekanın net bir tanımlaması hâlâ daha mevcut değildir (Özekes, 2016). Genel olarak…