zaman aşımı

Belleğin 7 Günahı 1-2-3.

BELLEK Bellek deyince aklımıza ilk olarak geçmişi hatırlama süreci gelebilir. Oysa, belleğin görevi sadece geçmişi hatırlamak değildir.  Buna ek olarak bellek, şimdiyi yorumlar ve geleceği planlar. Ayrıca bilgiyi depolamanın, saklamanın ve geri getirmenin yanı sıra bilişsel işlevler için de kritik…