DSM V

Doğum Sırası ve Kişilik

Aile içindeki doğum sırasının kişiliğimizin şekillenmesi üzerindeki etkisini araştıran bilim insanlarının başında Avusturalyalı psikiyatrist Alfred Adler gelir. Aynı zamanda, Bireysel Psikolojinin de kurucusu olan Adler’in yaklaşımı, bireylerin aile içindeki konumuna önem veren ve kardeşler arası etkileşime vurgu yapan psikolojik bir…

Sosyopati ve Psikopati

Sosyopat terimi ile psikopat terimi halk arasında, sıklıkla benzer bir şekilde tanımlanmasına karşın birbirinden farklı özelliklere ve semptomlara sahip iki farklı klinik bozukluktur. Sosyopatik belirtileri sergileyen kişilere “sosyopat”, psikopatik belirtiler sergileyenlere ise “psikopat” denilmektedir. Genel olarak bu iki tür, DSM…