Disosiyatif kimlik bozukluğunun işlendiği bir film: Split(Parçalanmış)

Disosiyatif Bozukluk

Disosiyatif kimlik bozukluğunun birçok farklı formu vardır. Bu rahatsızlığa sahip olan insanlar zihinlerinde konuşan sesler duyarlar. Bu konuşmalar dışarıdan gelen sesler gibi değil iç diyalog şeklinde gerçekleşir. Bu kişilerde bazı zaman aralıklarını hatırlayamama, gün içerisinde ciddi bir şekilde dalıp gitme gibi durumlar sık sık görülür. Diğer bir ayırt edici belirti ise davranış ve duygulardaki ansızın değişmelerdir (İçsel, 2018).

 

Bu bozukluk zihin bölünmesi aracılığı ile oluşmuş ayrı bir benlik, kişilik oluşumudur. Alter kişilikler cinsiyet, yetenek, yaş, din gibi konularda değişim gösterebilir. Alter kişilikler arasında sık değişimler olduğunda bu rahatsızlığın farkında olmayan insanlar bu hali tutarsızlık olarak değerlendirebilirler (İçsel, 2018).

Şimdi sizlerle, disosiyatif kimlik bozukluğunu etkileyici bir biçimde izleyicilere sunan bu filmi inceleyelim.

 

24 Farklı Kişilik, Split (Parçalanmış)

Kevin Wendell Crumb, 24 farklı kişiliğe sahip, disosiyatif kimlik bozukluğu tanısı konmuş bir hasta. Çocukluk yıllarında istismara uğraması ve bu durumun travmaya yol açması yüzünden ruh sağlığı üzerinde disosiyatif bozukluk meydana gelmiştir. Film boyunca Kevin’in bedeninde 24 farklı kişilik gözlemliyoruz. Konuşma şekli, mimikler, ses tonu, davranış biçimi her yönüyle birbirinden ayrık 24 farklı kişilik. Hatta kişiliklerinden biri olan Dennis OKB’ye sahip yani her kişilik kendine has özellikleriyle bambaşka bir insanı yansıtıyor.

Film; Casey, Claire ve Marcia’nın Kevin tarafından kaçırılması ile başlıyor. Devamında bu üç kızın kaçırıldığı her tarafı kapatılmış, bodrum tarzı bir yerden kaçmaya çalışmalarına şahit oluyoruz. Kızlar bu uğraşları sırasında Kevin’in çeşitli kişiliklerini fark etmeye başlıyorlar. Casey’nin, 9 yaşında çocuk bir kişilik olan Hedwig’ten faydalanıp kaçmaya çalışmasının üzerine Kevin’in en karanlık, hatta kızları kaçıran kişiliği olan Dennis hakimiyeti eline geçiriyor. Kevin’in psikoloğu olan Dr. Fletcher Kevin’e 24. kişilik olan canavarın ortaya çıkmasının yasak olmasını belirtir fakat hakimiyeti eline geçiren Dennis buna izin vermez. Canavar kişiliğinin ortaya çıkması sonucunda iki kız ve Dr. Fletcher bu kişilik tarafından öldürülür. Fakat Kevin’ın canavar kişiliği Casey’nin de onun gibi zayıf ve yaraları olduğunu görünce onu öldürmez. 

Disosiyatif kimlik bozukluğu film boyunca çok etkileyici bir biçimde işlenmiş. Kevin’in hikayesi aslında çocukluk travmalarına sahip bir çocuğun yetişkinlik hayatında kendini korumak amacıyla ortaya çıkardığı, onun koruyucu melekleri olarak adlandırabileceğimiz kişilikleri anlatıyor.

 

Kaynak

İçsel, A. (22 Mart 2018). Çoklu kişilik bozukluğuna örnek bir film: Split (Parçalanmış). https://indigodergisi.com/2018/03/split-parcalanmis-film-coklu-kisilik-bozuklugu/

Öne çıkan görsel: redbubble.com

Görsel 1: pinterest.com

Görsel 2: pinterest.com

1 Yorum

Yorum Bırak