Yoga gerçekten iyi hissettirir mi?: Yoga ve benlik saygısı

Namaste! Bu yazımda size yoganın zihnimize, benliğimize olan etkileriyle ilgili bilimsel bulgulardan bahsetmek istiyorum. Hindistan’da ortaya çıkan, köklü bir geçmişi olan yoga, hastalıkların tedavisi, zihin ve bedenin buluşturulup disipline edilmesini vs. amaçlayan bir felsefi sistem ve meditasyon türüdür. Yıllar geçtikçe popülerliği de artmıştır (akt. Kırık ve Köyüstü, 2021). Tabii kendi gözlemlerimizle bile söyleyebiliriz bunu, influencerlar bence bu durumda baya etkili olmuştur. Özdemir (2018), benliğin duygusal boyutu olan benlik saygısının tanımını ise “bireyin kendisini ödüllendirmesi, değerlendirmesi, sevmesi ve kendisinden memnun olması durumunu gösteren bir dizi değerlendirici tutum” olarak aktarır (para. 1).

Araştırmacılar yogayı insanların duygusal, manevi ve zihinsel yönlerine denge sağlama ve bütün canlılar arasında derin bir birliktelik ortaya çıkarma amacıyla oluşturulan ve sekiz yönlü bakış açısını içeren metaforik bir ağaç olarak tasvir eder: Yama (evrensel etik), niyama (bireysel etik), asana (fiziksel duruşlar), pranayama (nefes kontrolü), pratyahara (duyusal kontrol), dharana (konsantrasyon), dyana (meditasyon) ve samadhi (mutluluk) (akt. Kırık ve Köyüstü, 2021).

Özdoğar ve Ertekin (2016), multiple sklerozis (MS) hastalarında yoganın depresyon, stres seviyesi, ağrı ve yorgunluğu azaltabileceği, akciğer kapasitesini arttırabileceği, kuvveti ve esnekliği geliştirebildiği ve yaşam kalitesini arttırabileceğini söyler. Fakat bu etkilerin uzun süreli olup olmadığı konusunda yeterli bulgu olmadığını söylemekte fayda var. Akdeniz’in (2017) çalışmasında yoga yapan katılımcıların yapmayanlara göre cinsel işlevleri, yaşam tatminleri ve beden algıları anlamlı şekilde daha başarılı bulunmuştur. Başka bir araştırmada yoga yapanların çoğunun fiziksel sağlığını çok iyi olarak algıladıkları ve yoga yapma süresi arttıkça fiziksel sağlık algısının çok iyi yönde geliştiği bulunmuştur (akt. Kırık ve Köyüstü, 2021). Özdemir (2018) tarafından yapılan araştırmada yanıklı 110 hastanın yarısına dört hafta boyunca yoga uygulaması yaptırılmış ve bunun benlik saygısı ile beden algısı üzerindeki etkilerine bakılmıştır. Bunun sonucunda yoga uygulamasının hastaların benlik saygısı ve beden algısını olumlu yönde etkilediği bulunmuştur. Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu tanısı almış çocuklar ve ebeveynleriyle yapılan bir araştırmada düzenli yoga uygulaması sonrasında ebeveynler daha mutlu hissetmiş ve daha az stres yaşamışlar, çocukların da dikkat eksikliği-hiperaktivite bozukluğu davranışlarında, benlik saygılarında iyileşmeler yaşanmıştır (akt. Kırık ve Köyüstü, 2021). Yapılan diğer çalışmalarda madde bağımlılarının ya da meme kanseri ameliyatı geçirenlerin yogayı hayatlarına soktuktan sonra benlik saygılarında önemli artışlar olduğu gözlemlenmiştir (akt. Özdemir, 2018).

Yoga yapma ile pozitif bir ilişki içinde olan benlik saygısı kişiliğin bütünleşmesinde, davranışın motive edilmesinde önemlidir. Benlik saygısının düşük olması kişide yüksek düzeyde kaygı, psikosomatik belirtiler ve depresyona yatkınlıkla ilişkilidir (akt. Tözün, 2010). Bu nedenle benlik saygımızı yüksek tutmak haliyle bizi de daha iyi hissettirir.

Burada bahsettiklerimin yanısıra daha birçok araştırma yoga meditasyonunun zihinsel ve duygusal açıdan bize iyi geldiğini söyler, gerçekten zihinsel olarak kendimizi olabildiğince rahatlatmamız gereken bu dönemlerde bu bilgiler umarım işimize yarar (:

Son olarak belki göz atabileceğiniz bazı yoga videoları bırakmak istedim.
Çetin Çetintaş – https://www.youtube.com/watch?v=aW80Sx6cyUw
Elvin ile Yoga – https://www.youtube.com/watch?v=GcmPGrPp-RA
Sinem Mengi Yoga – https://www.youtube.com/watch?v=7Jrq6ckFGQo

Kaynaklar
Kırık, A. M. ve Köyüstü, S. (2021). Yogaya genel bir bakış ve yoga-sağlık ilişkisi. 21. Yüzyılda Eğitim Ve Toplum Eğitim Bilimleri Ve Sosyal Araştırmalar Dergisi, 10(28), 123-139.
Özdemir, A. (2018). Yanıklı hastalarda yoganın benlik saygısı ve beden algısına etkisi. (Yayınlanmamış doktora tezi). İnönü Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Malatya.
Tözün, M. (2010). Benlik saygısı. Actual Medicine, 18(7), 52-57.

Öne Çıkan Görsel: Pinterest

Görsel 1: Mackay Women’s Services

Yorum Bırak