Bir Parafili Türü: Transvestik Fetişizm

Temel olarak parafililer, bir kişinin cinsel açıdan uyarılabilmesi için, alışılmadık nesneler, eylemler ya da durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi ve davranışlara gereksinim duymasıyla ortaya çıkan bozukluklardır (İncesu, 2004).

Parafililerin genellikle ergenlik döneminde başladığı bilinirken, yüzde olarak bakıldığında erkeklerde görülme sıklığının daha fazla olduğu söylenebilir (Dpsikiyatri, 2021).  18-60 yaş aralığındaki katılımcıların bulunduğu bir çalışmadan elde edilen bulgular, toplumda transvestik fetişizm yaygınlığının erkeklerde %2.8, kadınlarda %0.4 oranında olduğunu göstermektedir.

Bir parafili türü olan transvestik fetişizm, heteroseksüel erkeklerin kadın elbiselerine bürünme fantezilerini gerçekleştirerek cinsel isteklerini gidermesi, cinsel uyarılma yaşaması veya cinsel ilişki için yardımcı öğe olarak kullanması şeklinde tanımlanabilir (Dpsikiyatri, 2021).

Transvestik fetişizm, tipik olarak çocuklukta veya erken gençlik döneminde başlar. Yıllar geçtikçe transvestik fetişizmli bazı erkekler devamlı olarak kadın gibi giyinmek ve yaşamak isterler. Transvestik fetişizmli kişi karşıt giyindiği zaman, genellikle transseksüalizmdeki dereceye ulaşmamasına rağmen kadınsı görünüşü göze çarpar. Kadın elbiseleri giydikleri zaman, transvestik fetişizmli erkeklerin görünüşü ve mesleki davranışı aşırı erkeksi olabilir.

Transvestik fetişizmi, cinsel kimlikten yakınma gibi karşıt giyinmenin olduğu benzer durumlardan ayıran temel özellik, transvestik fetişizmde giyinme davranışının cinsel arzu ve uyarılmaya yol açmasıdır. Cinsel kimlikten yakınmada yineleyici bir biçimde diğer cinsiyetten olma isteği dile getirilir. Çetin ve ark. (2015) ise inceledikleri vakada hastanın ‘erkek’ cinsiyetine sahip olduğunun bilincinde olduğunu ve bu konuda bir rahatsızlık duymadığını belirtmiştir.

Güney ve ark. (2011) annesinin iç çamaşırlarını zevk için giyen ve bu konuda tekrarlayan düşüncelere ve dürtülere sahip 9 yaşında bir erkek çocuğunun tedavisini anlattığı vaka sunumunda transvestik fetişizmin erken müdahale tedavisinin oldukça kritik olduğunu, bu sebeple de erken yaşta bilinmesinin önemli olduğunu belirtmiştir. Bahsedilen vakada hasta sertralin ile başarılı bir şekilde tedavi edilmiştir.

Eğer ilgini çektiyse ilk bahsettiğim vaka olan 14 yaşında bir ergenin vaka sunumunu okumak için tarayıcından “Zeka geriliğine bağlı uygunsuz cinsel arayışlar veya transvestik fetişizm (Çetin ve ark.)” şeklinde aratarak sunuma ulaşabilirsin. Merak ettiğin sorular varsa cevaplamak için heyecanla bekliyorum!

Kaynaklar

Çetin, F. H., Şener, Ş., İşeri, E. ve Ayraler Taner, H. (2015). Zeka geriliğine bağlı uygunsuz cinsel arayışlar veya transvestik fetişizm: Olgu sunumu. Anadolu Psikiyatri Dergisi, 16(6), 454-457.

Dpsikiyatri (4 Temmuz 2021). Transvestik fetişizm. http://www.dpsikiyatri.com/hastaliklar1148.asp

Güney, E., Ceylan, M. F. ve Şener, Ş. (2011). Sertralin ile başarılı bir şekilde tedavi olan bir prebubertal travesti fetişizm vakası. Yeni Sempozyum, 49(3), 181-184.

İncesu, C. (2004). Cinsel işlevler ve cinsel işlev bozuklukları. Klinik Psikiyatri Dergisi, 3(Ek), 3-13.

Öne Çıkan Görsel: Tumblr

Görsel 1: Tumblr

1 Yorum

Yorum Bırak