Online Eğitimin Etkileri

Covid-19 pandemisiyle birlikte, virüsün yayılmasını azaltmak amacıyla pek çok ülkede eğitime ara verilmesiyle hayatımıza giren online eğitim, pratik ve herkes tarafından uygulanabilecek geçici bir çözüm olarak ortaya çıktı. Online eğitimin etkileri arasında hem herkesin evinden, rahat odasından çıkmadan derslerine erişim sağlayabilecek olması hem de pandeminin etkilerinden evde kalarak korunmuş olması yer aldı. Araştırmalara göre online olarak eğitime devam eden öğrenciler sabah okul için hazırlanma, okula gidiş dönüş sürelerinden ve ulaşım masraflarından tasarruf etmiş aynı zamanda mekân farkı gözetmeden derslere erişim sağlamış oldu. Öğretmenlerin dersleri canlı şekilde işlemesinin ardından kayıt altına alınan dersi okulların sistemlerinde kaydetmesi de öğrencilerin kaçırdığı ya da anlamadığı dersleri tekrardan izlemesine, bilgileri kendi öğrenme hızlarında öğrenmelerine olanak sağladı. Sınıf ortamında çekingen olan bazı öğrencilerin, sanal sınıflarda kendilerini daha rahat hissettikleri için derse katılım oranları arttı. İlkokul çağındaki çocukların evde daha fazla kalmaları ebeveynlerinle daha çok zaman geçirerek ilişkilerini geliştirmelerine olanak sağlamış oldu. Genel olarak araştırmaların olumlu etkilerini bu şekilde sıralayabiliriz.

Maalesef olumsuz etkilerin oranı olumlu etkilerinkine göre daha fazla. Bakıldığında gayet iyi ve mantıklı gözüken online eğitim herhangi bir teknolojik alete veya internete erişimi kısıtlı olan ya da hiç olmayan öğrenciler için zor bir süreç oldu. Çok çocuklu bir ailede yaşayan online eğitim öğrencisinin derslere erişim olanağı -ekonomik olarak güçlü bir durumda olunmadığı sürece- imkansıza yakın. Online eğitim, çok çocuklu bir ailede çocukların aynı anda dersi olduğunda işlevini yitirdi. Sınırlı sayıda tablet dağıtmak eğitimde yaşanan bu fırsat eşitsizliğini düzeltmek için yeterli olmadı. Üniversite eğitimi alan öğrenciler, teorik derslerde genelde sıkıntı yaşamamış olduğunu belirtse de uygulamalı derslerde yüz yüze eğitime olan ihtiyaç oranı daha fazla. Teorik derslerde de sınırlı etkileşim, internet problemleri ve bir süre sonra dikkat dağınıklığı yaşandığından tam anlamıyla verim alındığı söylenemez. Yüz yüze eğitimde öğrencilerin hal ve hareketleri, konuşmaları, derse katılımları öğretmenlerin kontrolündeyken online derste öğretmenlerin birden fazla duyuya hitap etmesi ve sanal sınıfları pek ciddiye almayan öğrencilerin dikkatini derse çekmesi oldukça zordur. Derse katılım sağlanan teknolojik aletin arkasında öğrencilerin aslında neyle ilgilendikleri belirsiz. Öğrenciler fiziksel mesafe sayesinde zorda kaldıklarında bahaneler üretmeye yatkın hale gelmekte. Diğer olumsuz etkilerden biri de öğrencilerin saatlerce ekran başında dikkati dağılmadan dersleri takip edememesi. Küçük yaştaki öğrencilerin dikkatini toplamak daha zor çünkü sıkıldıklarında hemen oyuncaklarına yönelme ihtimalleri oldukça yüksektir.

Online Eğitimin Etkileri

Araştırmalara göre, sanal sınıflarda öğrencilerin birbiriyle ve öğretmenleriyle daha çok etkileşimde bulundukları zaman daha iyi öğrenme performansı sergilediği görüldü. Bu da öğrencilerin sosyal etkileşimlerinin öğrenme başarısına olumlu yansımasını ortaya çıkarıyor. Online eğitim süresince öğrenciler arasında ortaya çıkan sosyal bağ eksikliği ve düşük dayanışma, öğrencilerin sosyal etkileşimleri üzerinde olumsuz etkiye sahiptir.

Pandemi dönemi boyunca evde uzaktan eğitim almış çocuklarda kaygı, korku, öfke ve hayal kırıklığı gibi olumsuz duyguların tetiklenebileceği belirtilmiş, çocuklarda uyku ve yeme bozukluğu görülmüş, hareketsizliğin de etkisiyle obezite riski artmış oldu. Evde daha fazla zaman geçirmek durumda kalan çocukların, bilgisayar ve televizyonla fazla vakit geçirme sonucunda bilişsel gelişimlerinde yavaşlamalar görülebileceği tespit edildi. Pandemi döneminde online eğitim sürecinde çocuklarda öğrenmeyi oluşturma, sürdürme ve geliştirmede güçlük yaşama oranları arttı. Özellikle okula online eğitimle başlayan çocuklarda yüz yüze eğitime geçildiğinde okula karşı yabancılaşma ve uyum zorluğu tespit edildi.

Halk arasında da online eğitimin tatil olarak algılanmasını, online derslerin ders olarak nitelendirilmeyişini, sınavlarda kopya çekme olasılığının daha fazla olmasını da online eğitimin olumsuz etkileri olarak sayabiliriz.

Öğrencilerin yüz yüze etkileşimde bulunduklarında daha sağlıklı ilişkiler kurma, sorunlarını daha kolay çözme, yaşadıkları yalnızlık hissinde azalma, derslere ilişkin motivasyonlarında artış ve grup içi iletişimlerde gelişim oranı daha fazladır. Sosyalleşmek herkes gibi öğrenciler için de önemli ve gerekli bir aktivitedir.

 

Kaynaklar

Talu, E. ve Gençtanırım Kurt, D. (2022). COVID-19 salgınının çocuklar üzerindeki akademik ve psiko-sosyal etkileri. Ahi Evran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 8(1), 172-189. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/2108891

Kaplan, İ. ve Alkan, M. F. (2022). Küresel salgın sürecinde öğrenci başarısı: Uzaktan eğitimin etkileri üzerine nitel bir araştırma. e-Kafkas Eğitim Araştırmaları Dergisi, 9, 329-349. https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1952992

Keskin, M. ve Özer Kaya, D. (2020). Covid-19 sürecinde öğrencilerin web tabanlı uzaktan eğitime yönelik geri bildirimlerinin değerlendirilmesi. İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 5(2): 59-67 https://dergipark.org.tr/en/download/article-file/1196338

Öne Çıkan Görsel: Pinterest

Görsel 1: Pinterest

Editör: Rana Çevik