Nöropsikoloji

Nöropsikoloji Nedir ?

Nöropsikolojinin ne olduğu üzerinde durmadan önce sizlere psikolojiyi açıklamak isterim. Psikoloji, insanların ve hayvanların zihinsel süreçlerini farklı perspektiflerden inceleyen bir bilim dalıdır. Bilinen üzerine her canlı oldukça farklı, birbirinden ayrık varlıklardır dolayısıyla buna bağlı olarak tek bir alandan değerlendirilmeleri çok kısıtlı sonuçlar ortaya çıkaracaktır. Bu da psikolojide birbiri ile bağlantılı fakat çeşitli alanlara yönelen klinik psikoloji, sosyal psikoloji, bilişsel psikoloji, nöropsikoloji gibi farklı disiplinler ortaya çıkmasına neden olmuştur. Nöropsikoloji ise psikolojik gelişim ile biyolojik gelişim arasındaki bağlantıyı inceleyen bir alandır.

Nöropsikoloji Neyi Amaçlar ?

Nöropsikoloji bilimde teknoloji ile birlikte yığılımlı bir gelişmeyle beraber yeni yöntem ve araçları kullanarak insan beynini ve süreçlerini araştırmayı amaçlar. Hastalıkların beyinle ilişkisini, beynin fizyolojisini, zihinsel süreçleri inceler.

Nöropsikolojinin Yöntemleri

Nöropsikolojik Testler

Bahsi geçen testler gözlem ve görüşme tekniğinin yetersiz kaldığı veya teknik açıdan veri elde edilmesi mümkün olmayan durumlarda kullanılır. Bireyin stres düzeyi, dikkat süresi gibi durumlar buna örnek verilebilir. 

Gözlem ve Görüşme

Psikolojinin temel tekniklerinden biri olan bu yöntem neredeyse psikolojinin tüm alt bilimlerinde kullanılır.

 

Yaygın Olarak Kullanılan Testler

→ Bender Gestalt Motor Algı Testi

→ Wisconsin Kart Eşleme Testi (Perseverasyon Etkisi)

→ Wechler Bellek Testi (Kısa Süreli Bellek Performansı)

→ Benton Çizgi Yönünü Belirleme Testi (Görsel Algılama Performansı) 

→ Stroop Testi (Dikkat Performansı)

→ Görsel İşitsel Sayı Dizileri Testi (Kısa Süreli Bellek Performansı)

 

 

Kaynak

Neuroscience. (24.06.2018). Introduction to Neuroscience. https://www.neuroscience.org.uk/introduction-to-neuropsychology/

Boğaziçi Enstitüsü. (07.07.2022). Nöropsikoloji Nedir? https://istanbulbogazicienstitu.com/noropsikoloji-nedirÖne Çıkan Görsel: the-scientist.com

Görsel 1: pinterest.com

Görsel 2: pinterest.com


Yorum Bırak