Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir ?

Otizm bir bireyin nasıl düşündüğünü, davrandığını, başkalarıyla iletişiminin nasıl olduğunu ve kendi çevreleriyle deneyimlerini etkileyen bir durumdur. Bu bozukluk erken çocuklukta başlar ve yaşlılığa kadar devam eder. Her bir otistik birey birbirinden farklıdır ve bu yüzden otizm bir spektrum olarak tanımlanır. Otizmin bilinen tek bir nedeni olmasa da erken teşhis bireyin seçimlerinin desteklenmesine ve hayatını yaşayabilmesi için gerekliliklerin tamamlanmasına yardımcı olur.

 

 

Otizme Sahip Bireylerde Neler Görülebilir ?

+ Konuşma yetisine sahip olmama, alışılmamış konuşma kalıplarına sahip olma, sözsüz iletişimi anlamada güçlük çekme, arkadaş edinmekte ve devamlılığını sürdürmekte zorluk yaşama.

+Sınırlı ve tekrarlayıcı davranış, kalıplar, aktiviteler ve ilgiler. Örneğin;

-Sesleri ve kalıpları tekrarlama, tekrarlayıcı hareketler, aynılık tercihi, değişimlerde zorluk yaşama, sıkı ve değiştirilemez ilgi alanları, duygusal uyaranlara karşı aşırı hassaslık ya da düşük hassaslık.

 

Otizm Spektrum Bozukluğuna Neden Olan Faktörler Nelerdir ?

Otizme neden olan belirli tek bir neden bulunmasa da genel olarak beyin yapısında ve fonksiyonlarında bulunan değişikliklerden kaynaklandığı kabul edilir. Otizme sahip bireyler ve sahip olmayan bireylerin beyin taramaları nörotipik gelişimde karşılaştırıldığında otizme sahip olanların beyinlerinde beynin şekil ve yapısı olarak farklılık gösterdiği gözlemlenmiştir. Araştırmalar otizmin kesin nedenini bilmese de genetik, kalıtım ve tıbbi problemleri içeren araştırmalar da bulunmaktadır. Ayrıca yanlış bilinenin aksine otizm aşı, ebeveynlik stili ya da beslenme sonucunda oluşan bir şey değildir.

 Gözlemlenene göre otizm genetik bir temele dayalı denilebilir. Yine de otizme neden olan bir gen tespit edilmemiş olsa da araştırmacılar otizmli bireylerin kalıtımsal olarak edindikleri genetik kodların düzensiz dizilimini araştırmaktadır. Ayrıca bazı insanların otizme yatkın doğduğu biliniyor fakat yine araştırmacılar bunu tetikleyen bir nedeni tespit edebilmiş değil.

Otizm Hakkında Yanlış Bilinenler

Otizm Spektrumun tekdüze olduğu hakkında yanlış bir inanış var. Aksine otistik insanlar çeşitli karakteristik özellikler, iletişim şekilleri, sosyal etkileşim özelliklerini bir takımyıldızı gibi gösterebilir.

Otizmin 3 yaştan itibaren teşhis edilebildiği inancı yanlıştır. 18. aydan itibaren gerekli gözlem ve değerlendirmelerle teşhis edilebilir.

Konuşma becerilerine sahip değildirler düşüncesi yaygın olsa da bazı otistik bireyler konuşma yetisine sahiptir.

Otizm inanılan yaygın düşüncenin aksine yaşamın belli bir döneminde değil yaşam boyu devam eden bir bozukluktur.Kaynaklar

Autism Society. (11.06.2022). The Autism Experience, Understanding Autism. https://autismsociety.org/the-autism-experience/

Autism Spectrum Australia. (11.06.2022). What Is Autism ?. https://www.autismspectrum.org.au/about-autism/what-is-autism 

Tohum Otizm. (11.06.2022). Doğru Bilinen Yanlışlar. https://www.tohumotizm.org.tr/otizm/onemli-bilgiler/dogru-bilinen-yanlislar/

Öne Çıkan Görsel: yifanwuart.com

Görsel 1: behance.net

Görsel 2:  behance.net

1 Yorum

Yorum Bırak