Bir Fobiye mi Yoksa Başka Bir Kaygı Bozukluğuna mı Sahip Olduğumuzu Nasıl Anlarız ?

Bir Fobiye mi Yoksa Başka Bir Kaygı Bozukluğuna mı Sahip Olduğumuzu Nasıl Anlarız ?

Yazımıza geçmeden önce sizlere anksiyetenin ve fobinin ne olduğunu açıklayalım. Anksiyete; günlük hayatı, iş ve arkadaş ilişkilerini kapsayabilecek şekilde hissedilen sebepsiz bir kaygı ve rahatsızlık hissi durumudur. Bu endişe hali insanları fiziksel olarak da etkileyebilmektedir. Ayrıca kişi uyku, yemek gibi temel ihtiyaçlarını gerçekleştirmede sorunlar yaşayabilmektedir.  

Fobi ise korkudan farklı olarak doğuştan gelen bir duygu değildir. Daha çok çocukluk ve ergenlik dönemlerinde ortaya çıkan normal durumlarda korku oluşturmayacak olayların bireyde büyük bir tepkiyle korkuya yol açmasıdır. 

İçeriğimize gelecek olursak fobiye mi yoksa anksiyeteye mi sahip olduğumuzu anlamak için dikkat etmemiz gereken bazı noktalar vardır. Anksiyeteye sahip birçok birey belirli durumlara veya yerlere karşı korku beslerler ve bu şeylerden kaçınmak isterler. Fakat bu durum onların fobiye sahip olduğunu göstermez. Şimdi sizlere bu iki durum arasındaki farkı algılayabilmek için bazı önerilerde bulunacağız. 

Sosyal anksiyete bozukluğuna sahip bireyler birçok farklı duruma karşı korku besleyebilirler. Buna alışveriş merkezlerini, konserleri ve toplu taşıma araçlarını örnek olarak verebiliriz. Fakat buradaki durumda kişiler kalabalık ortamdan değil insanlarla etkileşimde bulunurken saçma ya da yersiz davranış ve tepkilerde bulunacaklarından dolayı endişe duymaktadırlar. Sonuç olarak bu endişe halini fobi olarak adlandırmak pek mümkün olmayacaktır.

Diğer biri ise travma sonrası stres bozukluğuna sahip bireyler üzerinden fobi ayrımı. TSSB’ye sahip bireyler belirli oluşumlardan kaçınabilirler. Fakat yine bu kaçınma durumu onların korkusu değil, daha önce deneyimledikleri olaya karşı besledikleri duygularla ilgilidir. Örnek vermek gerekirse küçükken kaybolmuş bir çocuk daha sonra bu olay üzerinden deneyimlediği duygular yüzünden ailesinin yanından ayrılmak, tek başına bir yerlere gitmek istemeyebilir. Bu durum çocuğun birdenbire tek başına dışarıda olmaya fobi oluşturması ile değil daha önce deneyimlediği durum ile ilintilidir. 

Son olarak panik atağa sahip bireyler uçağa binmek, asansörde bulunmak gibi belirli durumlardan kaçınabilirler. Buradaki korku aslında uçağa binmek ya da asansörde olmak değil, bu rahatsızlık hissi bulundukları konumda kapalı kalma ve panik atak geçirme ihtimalinden dolayı ortaya çıkar.

 

Kaynak

Anxiety Canada. How can I tell if I have a phobia or a different anxiety disorder?. https://www.heretohelp.bc.ca/infosheet/specific-phobias-and-adults#tell

Yeni Başlayanlar İçin Anksiyete. https://norapsikoloji.com/fobi-nedir/

 

Öne Çıkan Görsel: pinterest.com

Görsel 1: fluidimagination.com

Görsel 2: pinterest.com

Görsel 3: affektmag.com

 

 

 

 

 

Yorum Bırak