Anakin Skywalker: Borderline Kişilik Bozukluğu

Anakin Skywalker: Borderline Kişilik Bozukluğu

Anakin Skywalker Kimdir?

 

Star Wars evreninin kurgusal olan Anakin Skywalker birçok kişi için de seri içinde en sevilen karakterlerdendir. Kendisi, Star Wars serisinin önemli bir figürüdür ve sinema tarihinin en ikonik kötü adamlarından biri olan Darth Vader’a dönüşmesiyle tanınır.

İlk üçlemenin ana karakteri olan Anakin Skywalker, üstün yetenekler, dürtüsellik, şefkat ve hırs ile karakterize edilen karmaşık bir kişiliğe sahiptir. Bunların yanında olağanüstü pilotluk ve mekanik becerileri vardır. Padmé Amidala’ya duyduğu derin şefkat ve sevgi duygusuyla birleştiğinde, inatçı ve dürtüsel bir doğayla bir araya gelir ve çoğu zaman pervasız eylemlere yol açar. Anakin’in sarsılmaz kararlılığı ve hırsı onu bir Jedi Şövalyesi olmaya iter. Ancak içinde büyüttüğü korku ve öfke, gücün karanlık tarafına karşı savunmasızlığını artırır.

Onun geçmişi, Jedi Ustası Qui-Gon Jinn’in güç hassasiyetini keşfettiği ve Obi-Wan Kenobi tarafından Jedi eğitimi almasına yol açtığı Tatooine’de bir köle olarak ortaya çıkar.  Tatooine’de genç bir köle olarak başlar. Anakin daha sonra Jedi Şövalyesi olarak eğitilir ve yetenekli bir pilot ve ışın kılıcı düellocusu olur. Ancak yolculuğu içsel çatışmalarla doludur ve duygularıyla ve bağlılıklarıyla mücadele eder. Hikayesinin doluluğu karakter gelişimi ve geçmişinden gelen sıkıntılar yaşamıştır. Bu nedenle Anakin hayat hem içerisinde bulunduğu Jedi düzeninde hem de hayatın içerisinde uyum sağlamakta içten içe sıkıntı yaşamaktadır.

Sonuçta Anakin’in sevdiklerini kaybetme korkusu ve güç arzusu onu karanlık bir yola sürükler. Padmé Amidala’ya aşık olur ve onunla gizlice evlenir. İmparator Palpatine (Darth Sidious) tarafından yönlendirilen gücün karanlık tarafı tarafından baştan çıkarılır. Karanlık tarafa döner, Sith adını Darth Vader’ı benimser. İmparator Palpatine’in yönettiği Darth Vader olarak trajik karanlık tarafa düşüşüyle sonuçlanır. Anakin Skywalker’ın yolculuğu, Star Wars destanını tanımlayan iç çatışmaların, seçimlerin ve kalıcı kurtuluş temasının öyküsüdür.

Anakin’in karmaşık karakteri ve dönüşümü, onu Star Wars evreninde çok önemli bir figür haline getiriyor. Kötü adam denildiğinde akla gelen ilk isimlerden olan Darth Vader sinema dünyasında önemli bir karakterdir. Onun geçmişi olan Anakin Skywalker’ı psikopatolojik açıdan inceleyelim.

 

Patolojik İncelenmesi

DSM-V borderline kişilik bozukluğunun kriterlerini aşağıdaki maddelerin herhangi 5 tanesi veya daha fazlası olduğu takdirde tanı koyulabileceğini belirtmiştir.
1. Gerçek ya da imgesel bir ayrılıp gidilmeden (terk edilmeden) kaçınmak için çılgınca çaba gösterme
2. Gözünde aşırı büyütme (göklere çıkarma) ve yerin dibine sokma uçları arasında gelip giden, tutarsız ve gergin kişilerarası ilişkiler örüntüsü
3. Kimlik karmaşası: Belirgin ve sürekli, tutarsız bir benlik algısı ya da kendilik duyumu
4. Kendine kötülüğü dokunabilecek en az iki alanda dürtüsellik
5. Yineleyici intihar davranışları, girişimleri ya da göz korkutmaları ya da kendine kıyım davranışları
6. Duygudurumda belirgin bir tepkiselliğin olmasına bağlı olarak duygulanımda tutarsızlık
7. Süreğen bir boşluk duygusu
8. Uygunsuz, yoğun bir öfke ya da öfkesini denetlemekte güçlük çekme
9. Zorlanmayla ilintili, gelip geçici kuşkucu düşünceler ya da ağır çözülme belirtileri

Şimdi bu kriterleri Anakin üzerinden inceleyelim. Anakin’in başta annesini sonra Padme’yi kaybetme korkusu ilk kriter açısından önemlidir. Aynı şekilde bir başka sahnede söylediği ”Olmam gereken Jedi değilim. Daha fazlasını istiyorum ama biliyorum istememem lazım.” cümlesi yaşadığı kimlik karmaşasına güzel bir örnektir. Yine aynı şekilde, kendisi için önemli bir figür olan ustası Obi-Wan ile olan süreğen çatışmasına bir da örnektir. Bir diğer tanı olan yoğun öfke problemlerine filmden örnekler vardır. En güzel örneklerden biri annesinin ölümü sonrası kabileyi katletmesidir. Bir diğeri ise, kendisine ihanet ettiğini düşünmesi sonucunda Padme’ye zarar vermesidir.

Son olarak filmlerde kendini bulma arayışına ve kim olduğuna dair belirsizlikler de vardır. Bununla alakalı örnekler ustası, imparator ve eşi Padme’yle olan diyaloglarında mevcuttur. Karanlık tarafa dönmesi ve ismini değiştirmek de kimlik bozukluğunun işaretidir. Ayrıca, üstün yetenekli olan Anakin gelişimsel sorunlarla büyüdüğünde de mücadele etmiştir.

Anakin’in karmaşık karakteri ve dönüşümü, onu Star Wars evreninde çok önemli ve kalıcı bir figür haline getiriyor. Filmde iyi ve kötü çatışmasının işlenmesinde bu kadar derinlikli bir karakterin kullanılması beni her zaman çok etkilemiştir. Darth Vader benim için de en çarpıcı kötü karakterlerden biridir. Geçmişi olan Anakin Skywalker anlaşıldığında ise yaratılan bu karakteri anlamak çok daha güzel bir deneyim yaşatmaktadır.

Kaynakça

Bui, E., Rodgers, R., Chabrol, H., Birmes, P., & Schmitt, L. (2011). Is Anakin Skywalker suffering from borderline personality disorder?. Psychiatry research185(1-2), 299. https://doi.org/10.1016/j.psychres.2009.03.031

  1. Görsel: Peakpx
  2. Görsel: Pinterest
  3. Görsel: Pinterest

 

Editör: Sevi Sunar 

Yorum Bırak