Uluslararası Barış Günü

1981 yılında Birleşmiş Milletler kararıyla kurulan genel kurul her yıl eylülün üçüncü salı gününü, 7 Eylül 2001’de yine Birleşmiş Milletler kararıyla tarih olarak 21 Eylül’ü Dünya (Uluslararası) Barış Günü olarak kabul etmiştir (Birleşmiş Milletler, 2001). Kurul kararınca, bütün milletler ve halklar içinde ve arasında barış ideallerini anmaya ve güçlendirmeye ayrılmış bir gün olarak ilan etti, şeklinde duyurulmuştur. Her yıl 21 Eylül günü dünya çapında farklı etkinlikler, anmalar ve toplumun farkındalıklarıyla Uluslararası Barış Günü kutlanmaktadır.

Dünyanın birçok yerinden çocukların bağışladığı bozuk paralarla Barış Çanı yapılmıştır. Bu çan Japonya tarafından yaptırılmış olmakla birlikte Birleşmiş Milletler merkezinde yer almaktadır. Barış Çanı’nın üzerinde ‘Çok Yaşa Mutlak Barış’ yazısı yer alır. Her yıl 21 Eylül’de bu çan çalınır.

Bu Yılın Teması

COVİD-19 sürecinden daha çok etkilenen belli ırk grupları, mültecilerin dört bir yana dağılmasıyla birlikte gelişen ekonomik ve sağlık sorunlarıyla beraber olumsuz etkilerin daha hızlı ve geniş çapta yayıldığına tanık olduk. Irksal azınlıklara yönelik nefret söylemlerinin ve aynı oranda şiddetin gün geçtikçe arttığını hep beraber gördük. İşte tüm bu sebeplerden dolayı bu yılın barış teması: “Irkçılığa son verin. Barış inşa et!”

Bu noktada bize düşen sorumluluk ise ırksal ayrımcılığın ve nefret söylemlerinin sonlanmasında eşitlik ve insan hakları değerlerini benimsemektir. Bu konuda önce kendimiz bilinçlenmeli ve sonrasında çevremizdekilere bu değerleri yaymalıyız. Nefret söylemleri için harekete geçmeli, insan hakları konusunu detaylı inceleyip öğrenmeli ve eşitlik de dahil olmak üzere bu değerleri desteklemeliyiz.

Daha barışçıl bir dünyaya sahip olmak için yapmamız gerekenlerin hepsi, sadece bunlardan ibaret.

Barış Kavramı

Yıllar boyunca birçok farklı açıdan farklı kişilerce tanımlanmasıyla beraber Galtung, literatür bakımından kabul edilen bir tanım ortaya koymuştur. Savaşın ve kişisel şiddetin olmaması durumunu negatif barış; yapısal şiddetin (sosyal adaletsizliğin) olmaması durumunu da pozitif barış olarak belirtmiştir.

Uluslararası çapta barış son yıllarda artan çalışmalarla birlikte insan hakları, kadın erkek eşitliği, sivil haklar değerleriyle birlikte yürütülmüştür.

Tarihe bakıldığında ise barış kavramı ‘ideal düzen’ olarak görülmüş ve bu yönde kümülatif bir şekilde ilerleme kaydetmiştir. Geçmiş dönemin politikacıları, düşünürleri tarafından barışın nasıl kurulacağı üzerine kafa yorulmuştur. Roma’nın ünlü şairi Virgil bu alana şiirlerinde sıkça yer vermiş, Virgil’den sonraki düşünürler, Rönesans sanatçısı Dante başta olmak üzere eserlerinde ve sözlerinde dünya barışından sıkça söz etmiştir.

Kendi ülkemizin sınırlarına döndüğümüzde ise Atatürk’ün dış  politikasını ‘Yurtta Barış, Cihanda Barış’ anlayışı üzerine kurduğunu görürüz. Dünya barışının bir bütün olduğundan söz etmiş ve çalışmalarını bu yönde yoğunlaştırmıştır. “Dünyada milletler bir apartmanın sakinleri gibi kabul edilir. Eğer bir apartman, sakinlerinden bazıları tarafından ateşe verilirse, diğerlerinin yangının etkisinden kurtulmasına imkân yoktur.” sözüyle düşüncelerini desteklemiştir.

Günümüzde yaşanan gelişmelere  baktığımızda ve kendi içimize döndüğümüzde bizlerin barış için çok daha fazla çalışması gerektiği görülmektedir. İçsel çözülmeler ve ırksal farklılıklar sebebiyle bu alanda çalışmalara ihtiyacın bir vurgu derecesinde olduğu ortadadır.

Uluslararası Barış Günü değerleri altında farklılıklarımıza bakmaksızın daha barışçıl bir dünyada görüşmek üzere.

Kutlu Olsun!

 

 

Kaynaklar:

Akgül, N. S. P. (2016). Barış Çalışmaları:Başlangıçtan Günümüze Değişimi. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 3(1), 85-106

Birleşmiş Milletler (19.09.2022). 2022 Barış Teması: Irkçılığa Son Verin. Barış İnşa Et https://www.un.org/en/observances/international-day-peace

Çıkla, İ. (2016). Uluslararası İlişkilerde ve Devletlerarası Politikalarda Barış Kavramı. Barış Araştırmaları ve Çatışma Çözümleri Dergisi, 3(2), 23-44

Öne Çıkan Görsel: savorscripture.com

Görsel 1: flickr.com

Görsel 2: together.un.org

Yorum Bırak