vaka sunumu

Bir Parafili Türü: Transvestik Fetişizm

Temel olarak parafililer, bir kişinin cinsel açıdan uyarılabilmesi için, alışılmadık nesneler, eylemler ya da durumları içeren tekrarlayıcı ve yoğun cinsel dürtü, fantezi ve davranışlara gereksinim duymasıyla ortaya çıkan bozukluklardır (İncesu, 2004). Parafililerin genellikle ergenlik döneminde başladığı bilinirken, yüzde olarak bakıldığında…