tepki

Yas Süreci

Yas kavramı ilk kez Freud’un Yas ve Melankoli makalesinde tanımlanmıştır. Yas, kişinin tanıdığı birisinin kaybının ardından verdiği öznel tepkilerdir. Bireyin tamamlaması ve hayatını devam ettirmesi için gerekli olan ve doğal bir süreçtir. Geride kalan bireylerin hayatlarında aksaklıklar ve bocalamalar görülebilir.…

Ergenlikte Duyguların Düzenlenmesi

Ergenlik dönemi bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal yaşamında değişimlerin hızlandığı ve yaşıtlarıyla etkileşim içine girdiği, kendine yönelik kişisel hedefler oluşturmaya başladığı ve toplumda yer bulmaya çalıştığı karmaşık ve uzun bir gelişim dönemidir (İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2015). Gelişim dönemindeki bireyler…