sağlık sektörü

Sağlık Sektöründe Kadına Yönelik Şiddet

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre şiddet; fiziksel bir gücün veya baskının kasıtlı olarak bireyin kendisine, başka birine, bir gruba veya topluma yöneltilmesi ve bunun sonucunda yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu veya yoksunluk durumunun ortaya çıkması ya da ortaya çıkma…