ruh sağlığı

2 Nisan’a Özel: Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB)

OSB

Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB) Nedir? En kısa tabiriyle Otizm Spektrum Bozukluğu (OSB); yaşamın ilk yıllarından itibaren ortaya çıkan, tekrarlayıcı kısıtlı davranışlarla birlikte kısıtlı ilgi alanları ve  sosyal iletişimde yetersizlik ile kendini gösteren nörogelişimsel bir bozukluktur. Her ırk ve kökende görülebilse…

Yurtta Kalmanın Ruh Sağlığına Etkisi

Üniversite öğrencilerinin büyük bir çoğunluğu ailelerinden ayrılarak öğrenci evlerinde ya da öğrenci yurtlarında kalmaktadır. Yurtlar birkaç öğrencinin bir odayı paylaştığı, bazı alanların birçok insanla beraber kullanıldığı yerlerken öğrenci evleri bu bağlamda biraz daha bireysel kullanılan ve mahremiyetin daha çok sağlandığı…

Psikoterapinin Yan Etkileri

Psikoterapi Psikiyatride ilaç (farmakoterapi) ve psikoterapi sıklıkla bir arada uygulanmaktadır. Her iki yöntemin birlikte uygulanması tedavinin etkisini artırmaktadır. Ancak sanılanın aksine olumsuz yan etki, sadece ilaç tedavisinde geçerli değildir. Her yararlı bir tedavinin arkasında küçük de olsa bir yan etki…

Antidepresan Kullanımı

Günümüz Türkiye’sinde, son yıllarda birçok farklı hastalık nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı artarken, buna bağlı olarak ilaç kullanımı ve satışı da artmış durumdadır. Bu vakaların dağılımına baktığımızda, poliklinikler arasında en çok artışın psikiyatri alanında olduğu tahmin edilmektedir. Dolaylı olarak da,…

Flört Şiddeti

Bu yazının öne çıkan görseli Cinsel Şiddetle Mücadele Derneğine aittir. Derneğin internet sitesine buradan ulaşabilirsiniz. Araştırmalara göre Türkiye’de 3 ilişkiden biri şiddet içeriyor. Flört şiddeti, ilişki sırasında veya sonrasında partnerlerden birinin diğerine uyguladığı şiddet şeklinde açıklanabilir. En sık görüldüğü yaş…

Travma ve Empati Tükenmişliği

Hemen hemen her birey yaşamları boyunca en az bir travmatik olaya maruz kalmaktadır. Travmanın epidemiyolojisine gelindiğinde, dünya çapındaki popülasyonda bu oran %70 civarındadır (Benjet ve ark., 2016). Travmaya maruz kalan insanların çoğunun iyileşmesinin yanı sıra, %5.6’sında TSSB (Travma Sonrası Stres…

Öz Düzenleme ve Motivasyon

Gün içinde birçok karar vermek durumunda kalırız. Peki bu kararları neye göre veririz? Bu dengeleri belirleyen nedir? Kendimiz için kararlar verirken bize ve çevremize yararlı olacak kararlar vermeye çalışırız. Bunun için duygusal becerilerimizi etkili kullanmak önemlidir. Bahsedilen faktörlerden biri olan öz…

Yaşlı Bireylerde Ölüm Kaygısı

Yaşlılık, fizyolojik bir olgu olup yaşam sürecinin gelişimsel bir dönemidir. Doğumdan ölüme kadar yaşın ilerlemesiyle birlikte biyolojik, psikolojik ve sosyolojik boyutlarıyla gerileme veya duraklamaların görüldüğü insanlarının birçoğunun yaşayacağı dönemler arasındadır. Ölüm, canlıların fiziksel olarak yaşam faaliyetlerinin son bulması olarak tanımlanır.…

Rosenhan Deneyi

Psikiyatri tarihinin en etkili ve ses getiren deneylerinden biri olarak görülen Rosenhan deneyini bu yazımızda sizlerle paylaşmak istiyorum. David Rosenhan adında bir psikiyatrist 50 yıl önce bir ruh hastanesinin karanlık yönünü ortaya çıkarmak için gizli bir deney yaptı. Bahsi geçen deney 1973 tarihinde Science…