reklamcılık

Reklamlardan Sonra Yeniden Beraberiz

Bugünün tüketim odaklı toplumunda reklam ve reklamcılık, ürün veya hizmetlerin basit tanıtımından çok daha fazlasını ifade eden nüfuzlu bir iletişim aracıdır. Bu, insan psikolojisinin derinlemesine kök salmış bir ikna oyunudur. Reklamcılık ve psikoloji arasındaki bu karmaşık ilişki; özünde bilişsel, duygusal…