reklam etkisi

Reklamların Karar Mekanizmasına Olan Etkisi

Reklam Reklam, en klasik tanımlardan birine göre, bir ürün ya da hizmetin, bedelini kimin ödediği belli olarak, geniş halk kitlelerine kitle iletişim araçlarından yer ve zaman satın alınarak tanıtılma çabalarının tamamını içermektedir (Elden, 2005, 62). Reklamın üstlenmiş olduğu temel işlev…