Psikopati

Seri Katiller Neden Öldürür?

Seri katiller, erken çağlardan beri gerçekleştirdikleri suçlar nedeniyle toplumda korku oluşturmuş sıra dışı kişilerdir. Bu kişilerin normal cinayetler ve diğer suçları işleyen kişilere oranı yüzde bir olduğu bulgusuna dayanarak bu davranışın çok nadir ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak toplumun güvenliğini tehdit…

Sosyopati ve Psikopati

Sosyopat terimi ile psikopat terimi halk arasında, sıklıkla benzer bir şekilde tanımlanmasına karşın birbirinden farklı özelliklere ve semptomlara sahip iki farklı klinik bozukluktur. Sosyopatik belirtileri sergileyen kişilere “sosyopat”, psikopatik belirtiler sergileyenlere ise “psikopat” denilmektedir. Genel olarak bu iki tür, DSM…