otoriter ebeveyn

Baumrind’in Ebeveynlik Stilleri

  Bir bireyin kişiliği biyolojik etmenlerle beraber sosyal çevresinin, yaşadığı bölgenin kültürünün, yaşadığı coğrafi konumun, sosyoekonomik durumunun ve ailesinin etkisiyle şekillenir. Fakat özellikle aile, bireyin kişilik gelişiminde büyük bir önem taşır. Hem çocuğun doğar doğmaz ilk etkileşime girdiği ortam olmasından…