örgütlenme

Toplumdaki Anlaşmazlıklar Çözülebilir Mi?

Toplum oluşumu nasıldır? Toplumdaki hiyerarşi nasıl ortaya çıkar? Dış gruba karşı ortak nefret duyguları oluşur mu? Düşman görülen toplulukla anlaşma sağlanabilir mi? Toplumdaki çatışmaların çözümü nedir? Bu soruların cevabını Muzafer Sherif, 1954 yılında Oklahoma’nın San Bois Dağı’nda yaptığı deneyle bulmaya…