Nekrofili

Seri Katiller Neden Öldürür?

Seri katiller, erken çağlardan beri gerçekleştirdikleri suçlar nedeniyle toplumda korku oluşturmuş sıra dışı kişilerdir. Bu kişilerin normal cinayetler ve diğer suçları işleyen kişilere oranı yüzde bir olduğu bulgusuna dayanarak bu davranışın çok nadir ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak toplumun güvenliğini tehdit…

Fetişizm ve Fetiş Çeşitleri

  Öncelikle Fetişizm dediğimiz kavram, cansız bir nesnenin veya bir vücudun bazı organlarınının (tamamiyle cinsel organ olmak zorunda değildir) kişi için tahrik edici olarak algılanmasıdır. Fetiş dediğimiz kavram ise, bu bahsettiğimiz fetişizm kavramına duyulan sapkınlıktır. Ayrıca Fetişizm, DSM (Diagnostic and…