narsisizm

Seri Katiller Neden Öldürür?

Seri katiller, erken çağlardan beri gerçekleştirdikleri suçlar nedeniyle toplumda korku oluşturmuş sıra dışı kişilerdir. Bu kişilerin normal cinayetler ve diğer suçları işleyen kişilere oranı yüzde bir olduğu bulgusuna dayanarak bu davranışın çok nadir ortaya çıktığını söyleyebiliriz. Ancak toplumun güvenliğini tehdit…

Narsisizm (Narcissism) Nedir?

“Bir ayna kaç kere güzel gösterebilir bir insanı?” Yusuf Hayaloğlu Narsisizm sözcüğünün kökeni Yunan mitolojisinin kahramanlarından Narkissos’a dayanmaktadır. Efsaneye göre avcı olan Narkissos bir gün su içmek için nehir kenarında suya doğru eğildiğinde su üzerinde kendi yansımasını görür ve gördüğü…

Çağın Problemi: Narsisizm

Bir gün Kahin Teiresias bir kehanette bulundu. “Eğer kendini asla bilmezse uzun bir ömrü olacak” Narcissus’un hikayesi böyle başladı. Son zamanlarda sıkça duyduğumuz bir kavram var, narsisizm. Bu kavram “Ben merkezli düşünmenin kişilik haline gelmesi.” şeklinde tanımlanmaktadır.  Hikayeye göre bir…