mitoloji

Düşünmenin Bedeli: Eşek Kulaklı Midas

beyin

DRAMATİK BİR KRAL: MİDAS Güngör Dilmen eserlerinde mitolojiye yer veren bir sanatçıdır. Bunların en ünlülerinden biri ise Midas Üçlemesi adı altında kaleme aldığı üç tane tiyatro metnidir. Bu metinlerde ana kahraman Frigya kralı Midas’tır. Midas, sanatın tanrısı Apollo ile çobanların…

Eril Toplumda Medea’nın Gölgesi

Günümüzden Antik Çağ’a doğru baktığımızda “anne” kavramının toplumda değişmediğini aksine o dönemin ataerkil toplumunun bu zamana birebir yansıdığını görüyoruz. Bu yazımda, yansımaların Medea üzerinden bir gölgesini görecek ve ona inceleme alanı yaratacağız. Antik Çağ’da, Yunan ve Roma’da adından sıkça bahsettiren, yüzyıllar…