mit

Eril Toplumda Medea’nın Gölgesi

Günümüzden Antik Çağ’a doğru baktığımızda “anne” kavramının toplumda değişmediğini aksine o dönemin ataerkil toplumunun bu zamana birebir yansıdığını görüyoruz. Bu yazımda, yansımaların Medea üzerinden bir gölgesini görecek ve ona inceleme alanı yaratacağız. Antik Çağ’da, Yunan ve Roma’da adından sıkça bahsettiren, yüzyıllar…