medya

Modern Dünyada Propaganda Kullanımı

Propaganda Nedir? Propagandanın, özellikle modern dünyada çeşitli yöntemlerle ve sıklıkla kullanılan bir ikna yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bu tanım yetersiz kalacaktır. Propaganda; insanların inançları, tutumları, düşünceleri ve eylemlerini biçimlendirmek için kullanılan sistematik uygulamalardır. Etimolojik olarak propaganda sözcüğü, Latince’deki propagare kelimesinden…

Medyada Gerçek Suç ve Toplumsal Etkileri

Suç, toplumla iç içedir ve toplum değiştikçe değişir. Tarihi neredeyse insanlığın tarihi kadar eskiye dayandığı halde, binlerce yıllık uygarlaşma sürecinden sonra bile suçun görülmediği bir toplumla karşılaşmak imkansız gibidir. Topluma bu kadar bağlı olan her şey gibi, suçu ve suçluyu…