manipülasyon

Makyavelizm Siyasette Nasıl Görünür?

Makyavelizm, Niccolo Machiavelli tarafından ortaya atılan siyaset felsefesi temelli bir düşünce sistemidir. Bazı kaynaklarda ise kişilik özelliği olarak geçmektedir.  Bu terim genellikle olumsuz anlamda kullanılır. Machiavelli, siyasetin gerçek yüzüne Prens adlı eserinde açıkça değinmiştir. Makyavelizm, kişinin amacı uğruna kendi faydasını…

Grooming (Siber Uşaklaştırma) Nedir?

Grooming (Siber Uşaklaştırma) Nedir?

Teknoloji, özellikle son otuz yılda yaşadığı gelişmelerle birlikte insanlar için yarar veya zarar getirme gibi kavramların yanında bir gereksinim haline dönüştü. Sosyal ağlar ve teknolojik araçlar; insanların eğlence, eğitim, alışveriş, iletişim gibi birçok ihtiyacını karşıladığı için vazgeçilmez bir hale geldi.…

Gaslighting Nedir?

Hepimiz yaşadığımız bazı durumlarda yanlış düşündüğümüzü, bazı durumları yanlış algıladığımızı ya da bir duruma yanlış tepkiler verdiğimizi düşünmüşüzdür. İçinde bulunduğumuz bu süreçleri; o anki ruh halimiz, sorunun büyüklüğü, hayatımızın hangi döneminde karşılaştığımız gibi etmenler etkileyebilir. Biz aynı zamanda böyle durumlarda…