kadın erkek eşitliği

Makale Arşivi #3

Makale Arşivi Fetişizm 1- Sertralin ile Başarılı Bir Şekilde Tedavi Olan Bir Prebubertal Transvestik Fetişizm Vak’ası   Özet: Transvestik fetişizm cinsel uyarılmayı sağlamak amacı ile karşıt giyinmedir. Bu vak’a sunumunda yenileyici bir biçimde annesinin iç çamaşırlarını giyme düşüncesi ve dürtüsü…