ideal beden algısı

Ergenlikte Beden İmgesi ve Yeme Bozuklukları

Ergenlik bedende bir dizi değişikliğin gerçekleştiği, duygusal dalgalanmaların yaşandığı çocuklukla yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemidir. Nispeten daha sakin olan çocukluk döneminden farklı olarak birey bu dönemde kimlik arayışına girer, yaşıtlarıyla ve karşı cinsle daha yakın ilişkiler kurar, cinsel ve sosyal…