hipotez

Belleğin 7 Günahı 1-2-3.

BELLEK Bellek deyince aklımıza ilk olarak geçmişi hatırlama süreci gelebilir. Oysa, belleğin görevi sadece geçmişi hatırlamak değildir.  Buna ek olarak bellek, şimdiyi yorumlar ve geleceği planlar. Ayrıca bilgiyi depolamanın, saklamanın ve geri getirmenin yanı sıra bilişsel işlevler için de kritik…

Görgü Tanıkları Doğruyu mu Söyler?

Değerli okuyucularım, bu ay sizlerle paylaşmak üzere bilişsel psikolojinin önemli ve dikkat çekici konularından biri olan görgü tanıklığı konusunu ele almak istedim. İlk olarak sizleri biraz geçmişe götürerek eğer anılarınızda varsa soygun, silahlı çatışma veya kavga gibi sizin veya çevrenizdeki…

Kişilik-Karakter-Mizaç Arasındaki Bağlantısallık ve Farklılıklar

Kişilik, karakter ve mizacın kavramlarının anlamları psikoloji alanında çalışan uzmanlar tarafından bilinmesine karşın, toplum dilinde oldukça karıştırılan önemli kavramlardır. Özellikle bizim toplumumuzda sıklıkla yer alan bu üç kavram, günlük konuşma dilinde çoğunlukla birbirinin yerine kullanılır. Tanımlamalarına ve aralarındaki farklılıklara geçmeden…