hastane

Psikoterapinin Yan Etkileri

Psikoterapi Psikiyatride ilaç (farmakoterapi) ve psikoterapi sıklıkla bir arada uygulanmaktadır. Her iki yöntemin birlikte uygulanması tedavinin etkisini artırmaktadır. Ancak sanılanın aksine olumsuz yan etki, sadece ilaç tedavisinde geçerli değildir. Her yararlı bir tedavinin arkasında küçük de olsa bir yan etki…

Antidepresan Kullanımı

Günümüz Türkiye’sinde, son yıllarda birçok farklı hastalık nedeniyle hastanelere başvuran kişi sayısı artarken, buna bağlı olarak ilaç kullanımı ve satışı da artmış durumdadır. Bu vakaların dağılımına baktığımızda, poliklinikler arasında en çok artışın psikiyatri alanında olduğu tahmin edilmektedir. Dolaylı olarak da,…

Munchausen by Proxy Sendromu

     Munchausen by proxy sendromu bir tür çocuk istismarı çeşididir. Fakat bu sendromu tanımlamadan önce Munchausen sendromunu bilmek gerekir. Munchausen sendromu, kişinin sağlık çalışanlarından ve çevresindeki insanlardan ilgi görmek için kendini hasta etmesi veya kişinin kendinde olmayan hastalık belirtileriyle…

Sağlık Sektöründe Kadına Yönelik Şiddet

Dünya Sağlık Örgütü (WHO)’ne göre şiddet; fiziksel bir gücün veya baskının kasıtlı olarak bireyin kendisine, başka birine, bir gruba veya topluma yöneltilmesi ve bunun sonucunda yaralanma, ölüm, psikolojik zarar, gelişim bozukluğu veya yoksunluk durumunun ortaya çıkması ya da ortaya çıkma…