hak

Süfrajet Hareketi: Kadınların Seçme ve Seçilme Hakkı

Fransız Devrimi’nden sonra toplumun siyasete katılmasıyla vatandaşlık kavramı; eşitlik, adalet ve özgürlük kuralları çerçevesinde şekillenmiştir. Demokrasi, uzun mücadeleler sonucunda halkın toplumsal ve ekonomik durumdan bağımsız olarak yönetimde söz sahibi olmasına vesile oldu. Fakat bu eşitlikçi yaklaşım başlangıçta sadece erkekler için…

Çocuğumun Haklarını Nasıl Koruyabilirim?

Çocuk Hakları

Fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini henüz tamamlamamış bireylere çocuk denilmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşının altında olan bireyler çocuk olarak kabul edilmektedir (Karadoğan, 2019). Bütün çocukların doğuştan sahip olduğu hakları vardır, ancak çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimlerini…

Kürtaj: Cinayet Mi Özgürlük Mü?

Cinayet mi özgürlük mü kavramları arasında cevapları değişen kürtaj nedir? Fetüsün rahim dışında yaşama yeteneğini kazanmadan gebeliğin sonlandırılması olarak tanımlanan kürtaj, uzun yıllardır farklı araç, teknik ve yöntemlerle gerçekleştirilmiştir. Çin’de MÖ. 2700 yılına ait tıp ile ilgili metinlerde kürtaj tekniklerinden…

Ölüm Hakkı

”Ölmek bir hak mıdır?” sorusunun yanıtlarından birisi olan ötenazi günümüzde etik, hukuk, tıp vb. pek çok alanlarca tartışılmaktadır. Kökenine baktığımızda ‘‘eu’’ (iyi, güzel, hoş) ve ‘‘thanatos’’ (ölüm) kelimelerini birleşmesiyle oluştuğunu gözlemleyebiliriz. İyi ölüm anlamına gelen ötenazi kendi içerisinde pek çok…

Hayvanları Koruma Günü

Hayvanlar ve insanlar tarih öncesi çağlardan beri birbiriyle etkileşimli iki canlı türüdür. Bu etkileşim çoğunlukla insanın hayvanı ulaşılabilir kaynak olarak görmesinden kaynaklanıyor. Pek çok kişiye göre durum böyle değil. Yıkıcılık kavramı insanla beraber var olmaya devam eden kavramlar arasındadır. Yıkım…