gerçek suç

Medyada Gerçek Suç ve Toplumsal Etkileri

Suç, toplumla iç içedir ve toplum değiştikçe değişir. Tarihi neredeyse insanlığın tarihi kadar eskiye dayandığı halde, binlerce yıllık uygarlaşma sürecinden sonra bile suçun görülmediği bir toplumla karşılaşmak imkansız gibidir. Topluma bu kadar bağlı olan her şey gibi, suçu ve suçluyu…