ergenlik

Kevin Hakkında Konuşmalıyız: Film Analizi

(BU ALAN SPOILER İÇERMEKTEDİR!) Kevin Hakkında Konuşmalıyız ya da orijinal adıyla We Need to Talk About Kevin, Lynne Ramsay’in yönetmenliğini yaptığı 2011 yılında yayınlanan bir psikolojik gerilim filmidir. Lionel Shriver’in aynı isimli romanında uyarlanmıştır. Film Kevin, Eva, Franklin ve Celia’dan…

Kişilik-Karakter-Mizaç Arasındaki Bağlantısallık ve Farklılıklar

Kişilik, karakter ve mizacın kavramlarının anlamları psikoloji alanında çalışan uzmanlar tarafından bilinmesine karşın, toplum dilinde oldukça karıştırılan önemli kavramlardır. Özellikle bizim toplumumuzda sıklıkla yer alan bu üç kavram, günlük konuşma dilinde çoğunlukla birbirinin yerine kullanılır. Tanımlamalarına ve aralarındaki farklılıklara geçmeden…

Ergenlikte Duyguların Düzenlenmesi

Ergenlik dönemi bireyin biyolojik, psikolojik ve sosyal yaşamında değişimlerin hızlandığı ve yaşıtlarıyla etkileşim içine girdiği, kendine yönelik kişisel hedefler oluşturmaya başladığı ve toplumda yer bulmaya çalıştığı karmaşık ve uzun bir gelişim dönemidir (İnanç, Bilgin ve Atıcı, 2015). Gelişim dönemindeki bireyler…

Ergenlikte Beden İmgesi ve Yeme Bozuklukları

Ergenlik bedende bir dizi değişikliğin gerçekleştiği, duygusal dalgalanmaların yaşandığı çocuklukla yetişkinlik arasındaki bir geçiş dönemidir. Nispeten daha sakin olan çocukluk döneminden farklı olarak birey bu dönemde kimlik arayışına girer, yaşıtlarıyla ve karşı cinsle daha yakın ilişkiler kurar, cinsel ve sosyal…

Kuramcıların Ergenliğe Bakış Açıları

Doğumdan ölüme kadar insan hayatı birbirinden farklı gelişim dönemlerine ayrılmıştır. Her bir dönem farklı psikolojik ve fizyolojik bazı özellikler gösterir. Ergenlik de bu dönemlerden biridir. 11-12 yaşından başlayıp 20’li yaşların sonuna kadar devam eden karmaşık, bazen de zorluklarla dolu bir…

Erik Erikson: Psikososyal Gelişim

Erik Erikson (1902-1994) Kimdir? Erikson insanların psikolojik gelişimi teorisiyle tanınan bir psikolog ve psikanalisttir. Bir psikanalist olarak Freud’un yanında yetişmiş ve insanın gelişimini kimlik oluşumu ile bağdaştırarak bir kuram oluşturmuştur. Gelişimi toplumsal, psikolojik ve biyolojik süreçlerin birleşimi ile açıklamıştır. Ayrıca…

Makale Arşivi #2

Makale Arşivi Ergenlik 1- 15-18 Yaş Arası Ergenlerde Beden İmgesi İle Sosyal Anksiyete Arasındaki İlişkide Kişilik Özelliklerinin Aracı Etkisinin İncelenmesi   Özet: Sonuç olarak bu araştırmada kişilik özellikleri, sosyal kaygı ve beden imgesi arasında anlamlı düzeyde karşılıklı bir ilişki olduğu…