ebeveyn

Çocuğumun Haklarını Nasıl Koruyabilirim?

Çocuk Hakları

Fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini henüz tamamlamamış bireylere çocuk denilmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşının altında olan bireyler çocuk olarak kabul edilmektedir (Karadoğan, 2019). Bütün çocukların doğuştan sahip olduğu hakları vardır, ancak çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimlerini…

Vygotsky ve Yakınsak Gelişim Alanı

1896 yılında Rusya’da dünyaya gelen Vygotsky, 1934 yılında tüberküloza yakalanma sebebiyle erken yaşta vefat etmiştir. Moskova Üniversitesinde okuyan Vygotsky, 1924 yılında psikoloji alanıyla ilgilenmeye başladı. Gelişim psikolojisine kısa yaşamında dahi çok önemli katkılarda bulunmuştur. Çocuk gelişimine Piaget’ten farklı olarak sosyo-kültürel…

Yüksek Standartlar Şeması ve Mükemmeliyetçilik

Siz de sürekli hayatınızda gerçekleştirmeniz gereken bir hedefinizin olduğunu, bu hedefi gerçekleştirseniz bile ardından gerçekleştirilmesi gereken başka bir hedefin ortaya çıktığını ve bu koşuşturma hali nedeniyle de hayattan zevk alamadığınızı hissediyor musunuz? Amaçlarınıza ulaşmak için hayatı kaçırmanıza neden olan şema:…

Doğum Sırası ve Kişilik

Aile içindeki doğum sırasının kişiliğimizin şekillenmesi üzerindeki etkisini araştıran bilim insanlarının başında Avusturalyalı psikiyatrist Alfred Adler gelir. Aynı zamanda, Bireysel Psikolojinin de kurucusu olan Adler’in yaklaşımı, bireylerin aile içindeki konumuna önem veren ve kardeşler arası etkileşime vurgu yapan psikolojik bir…

Evlat Ayrımı Yapılır: Aile İçinde Ayrımcılık

“Çocuklarından hangisini daha çok seviyorsun?” sorusu, çoğu ebeveyn için kabul edilemez absürtlükte bir sorudur. Evlat ayrımı yapılmaz. Yine de soruyu biraz değiştirir ve daraltırsak, cevaplar değişebilir: “Hangisine daha çok güveniyorsun? Hangisini daha çok takdir ediyorsun? Hangisiyle daha çok ilgileniyorsun?”… Ayrımcılık,…

Ebeveynin Duygusal Erişilebilirliği

Duygusal Erişilebilirlik Nedir? Bireyin yaşamındaki ilk yılların fiziksel ve psikolojik gelişimde önemli olduğu uzun zamandan beri kabul edilmektedir. Sağlıklı gelişim için çocuğun uygun bir çevre içinde çeşitli uyarıcılarla karşılaşması gerekir. Yaşamın ilk yıllarında en etkili olan uyarıcılar ise çocuğun anne…