disosiyatif kişilik bozukluğu

Dr. Jekyll ve Bay Hyde’ın Garip Vakası

Asıl ve iyi yanım yavaş yavaş elimden gidiyor, yavaş yavaş ikinci ve kötü yanımla bütünleşiyordum. “Dr. Jekyll ve Bay Hyde’ın Garip Vakası” adlı kitap, Robert Louis Stevenson tarafından yazılmıştır. Bu kitabın ana temalarından biri insan doğasının ikiliğidir. İnsan doğasının ikiliği,…