CBT

Hayat Kısıtlayıcı Olarak: Fobiler

      Fobi, bir kişinin belirli nesneler veya durumlar karşısında duyduğu, kapıldığı baskılı, kaygılı, olağan olmayan ve hastalık derecesine yakın güçlü korku durumlarıdır. Fobiler genel anlamda hissettiğimiz korkuların bir çeşididir. Bu korkular da bize, çeşitli kaygı ve anksiyete problemleri…