bulimia

Beslenme Ve Yeme Bozuklukları

Beslenme ve Yeme Bozuklukları

Literatüre baktığımızda beslenme ve yeme bozukluğu geniş bir yer tutmaktadır. Aslında bu durum düşünüldüğünde pek de şaşırtıcı değildir, çünkü yemek yemek insanın hayatta kalmasını sağlayan bir faktördür. Bu eylemdeki mekanizmanın bozulması, kişinin hem fizyolojik hem de psikolojik olarak olumsuz etkilenmesine…

Yeme Bozuklukları: Yordayıcıları ve Tedavisi

Yeme bozuklukları tüm toplumlarda sık görülen, genellikle erken ergenlik döneminde başlayan ve erişkin dönemde de süren, uzun süreli tedavi gerektiren, ölüm oranları yüksek (%10-15) psikiyatrik bozukluklardandır (Altınyazar ve Maner, 2014). Ruhsal Bozuklukların Tanımsal ve Sayımsal El Kitabı – 5 (DSM-5)…