big five

İçedönüklük/Dışadönüklük: Doğru Bilinen Yanlışlar

İçedönük dendiğinde birçoğumuzun aklına utangaç, sosyal açıdan zayıf veya toplumdan uzak insanlar; dışadönük dendiğinde ise “sosyal kelebek”ler gelir. Bu görüşler doğru gibi gözükseler de aslında birer kalıpyargıdan ibarettir. İçedönüklük/dışadönüklük kişilik özellikleri, karakterlerimizin ve dolayısıyla hayatımızın önemli bir parçasıdır. “Nasıl” bir…