Baumrind’in Ebeveynlik Stilleri

Çocuğumun Haklarını Nasıl Koruyabilirim?

Çocuk Hakları

Fizyolojik, psikolojik ve sosyal gelişimini henüz tamamlamamış bireylere çocuk denilmektedir. Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi’ne göre 18 yaşının altında olan bireyler çocuk olarak kabul edilmektedir (Karadoğan, 2019). Bütün çocukların doğuştan sahip olduğu hakları vardır, ancak çocukların fizyolojik ve psikolojik gelişimlerini…