bastırma

Psikoterapinin Yan Etkileri

Psikoterapi Psikiyatride ilaç (farmakoterapi) ve psikoterapi sıklıkla bir arada uygulanmaktadır. Her iki yöntemin birlikte uygulanması tedavinin etkisini artırmaktadır. Ancak sanılanın aksine olumsuz yan etki, sadece ilaç tedavisinde geçerli değildir. Her yararlı bir tedavinin arkasında küçük de olsa bir yan etki…

Yalnızlığın Psikopatolojisi

Yalnızlık, günümüz dünyasında kimileri tarafından bir kaçış, kimileri tarafından bir savunma mekanizması, kimileri tarafından sosyal içedönüklük fakat çoğu insan tarafından sosyalleşmek isteyip de bu adımın başarısızlıkla sonuçlanmasından dolayı sonunun patolojiyle bağdaştırılması hususunda kullanılan bir terim olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak her insan yaşamının,…

Unutamıyor musun? Bastırmayı Dene

“Freud içimizdeki gerçeklerin çoğunun bilinçli olmadığını, bilinçli olan şeylerin çoğunun da gerçek olmadığını fark etmiştir.” ERICH FROMM İnsan doğası gereği toplum içinde yaşar, kendine özel bir rolü toplumda bir yeri vardır. Bu role göre toplumun normlarına uygun yaşar. Yaşadıkça da…