baskı

Beden Algı Bozukluğu Nedir?

Çoğu insanın ideal olarak gördüğü ve ona ulaşmak için çabaladığı bir fiziksel görünümü vardır. Bu ideal fiziksel görünüm çoğu zaman sosyal medyadan ya da popüler olan ideal beden görünümünden kaynaklanmaktadır. Sorun ise popüler olanın geçici olmasıdır. Bir dönem hafif göbekli…

Psikolojik İyi Oluş

Hayatta birçok olay psikolojik sağlığımızı olumlu veya olumsuz etkiler. Gündemin karamsarlığı, günlük hayatımızdaki olumsuzluklar, geleceğin belirsizliği gibi birçok konu zihnimizde aktif olarak yer alıyor. Olumsuzlukların arasında kendimizi sağlam tutma becerisine psikolojik iyi oluş (psychological well-being) deniyor. Kişiyi kötü etkileyebilecek durumların varlığını…

Dört Duvar Sorunu: Helikopter Ebeveynlik

Helikopter Ebeveynlik Bu terim ilk olarak Dr. Haim Ginott’un 1969 tarihli Between Parent & Teenager (Ebeveyn ve Genç Arasında) kitabında ebeveynlerinin bir helikopter gibi tepelerinde beklediğini söyleyen gençler tarafından kullanılmıştır. Center for the Treatment of Anxiety Disorders (Anksiyete Rahatsızlıkları Tedavi…