autism

Otizm Spektrum Bozukluğu

Otizm Spektrum Bozukluğu Nedir ? Otizm bir bireyin nasıl düşündüğünü, davrandığını, başkalarıyla iletişiminin nasıl olduğunu ve kendi çevreleriyle deneyimlerini etkileyen bir durumdur. Bu bozukluk erken çocuklukta başlar ve yaşlılığa kadar devam eder. Her bir otistik birey birbirinden farklıdır ve bu…