Kübra Nur Kurt

Kübra Nur Kurt

Dokuz Eylül Üniversitesi Psikoloji Bölümü

Yaşamın Sahnesi : Psikodrama

Psikodrama

Psikodrama Nedir? Psikodrama, bireylerin yaşadıkları sorunları yeniden ele alıp sorgulama ve sahneleme biçimi olarak tanımlanır. Bireyler bir grup ortamı içinde, diğerleriyle etkileşim içinde girdikleri rollerle, dolayısıyla kendileriyle ilgili farkındalık kazanırlar. Psikodrama bireylere, dramatik canlandırmalar yoluyla, geçmiş ve güncel sorunlarını ve…

Masumiyetten Ayrılmış: Davranım Bozukluğu

davranım bozukluğu

Hepimiz mutlaka çocukluğu diğer çocuklardan daha farklı olan, hayvanlara veya insanlara zarar veren kötü karakterin olduğu bir film izlemişizdir. En azından bir kitapta böyle bir karakterle karşılaşmışızdır. Bu karakterler özellikle de başta küçük hayvanlara zarar vermeyle başlayan devamında insanlara da…

Psikofarmakoloji ve İlaç Terapileri

Psikofarmakoloji; ilaçların, davranışlar ve sinir sistemi üzerindeki etkisini araştıran önemli bir psikoloji alanıdır. Psikofarmakolojideki araştırmacılar, ilaçların biyolojik sistemde ve tepkilerde nasıl bir etkisi olduğunu anlamaya çalışırlar. Bu yazıda size psikofarmakoloji ve ilaçlar hakkında bildiklerimizi kısaca özetlemeye çalışacağım. İlk olarak ilaçlar…

Düşlemsel Yalan: Mitomani

Mythomania yani mitomani, toplumun hayal gücünün etkisiyle biçim değiştiren ve hayali bir niteliğe sahip hikaye anlamındaki Yunanca “mythos” sözcüğü ile kişinin normal halinden farklı ve abartılı davranışlar sergileme dürtüsü anlamındaki Latince “mania” sözcüğünün birleşiminden meydana gelir. Kelime anlamı olarak ise…

Korkudan Korkma: Agorafobi

“Bir süre sonra, eve yeterince çabuk dönemem diye alışverişe gitmekten korkmaya ve kaçınmaya başladım. Kasada beklerken git gide daha endişelenir oldum. Bir keresinde bu endişelerimden dolayı alışveriş arabamı orada bırakıp aceleyle eve döndüm. Bu olaydan sonra, ancak biri de bana…

Farklı Bilinç Halleri

Psikoloji, 1800’lerde felsefeden ayrılmaya başlayıp zihin bilimi haline gelmiştir. Birçok araştırmacı bu süreçte farklı yöntemler kullanarak bilinçli zihnin içeriğine ulaşmaya çalışmışlardır. Uyanık olduğunuz zamanlarda bilinciniz sizin algılarınızı, düşüncelerinizi, duygularınızı, gördüklerinizi, arzularınızı ve dikkatinizi odakladığınız bütün zihinsel aktiviteleri içerir. Kısaca bilinç, içsel durumların ve dış…

Stresle Birlikte Yaşamak

Stres sözcüğü köken olarak Latince gerilemek anlamına gelen “estrictia”dan gelir. 17. Yüzyılda bu kelime felaket, bela, musibet, dert, keder gibi anlamlarda kullanılmıştır. 18 ve 19. Yüzyıllarda kavramın anlamı değişerek kişiye, organlara veya ruhsal yapıya yönelik zorluk, güçlük ve baskı olarak…

O Düşünceyi Ben Oluşturmuştum

UYARI: Bu yazıda obsesif kompulsif bozukluğu kendimce yorumladım. Bilimsel bir içerik değildir, medikal bir tavsiye olarak alınmamalıdır. Uyarımı da yaptığıma göre döngüye hoş geldiniz. Ne kadar zamandır buradaydım pek hatırlamıyordum ama uzun zaman olduğunu biliyordum. Belki de beş yıl geçmişti. Bir…